O nás

Materská škola inšpirovaná výnimočným pedagogickým prístupom.

V škôlke je našou snahou vytvárať podnetné prostredie pre deti vo veku od 1,5 do 6 rokov primerane ich potrebám. V škôlke máme pripravené prostredie pre deti od 3 do 6 rokov. V prípade záujmu rodičov otvárame aj triedu prípravky, ktorá je určená pre deti od 1,5 do 3 rokov. Naša škôlka bola založená v roku 2003 a ponúka kvalitný program založený na princípoch a metodike pedagogiky Marie Montessori.

 • pripravené, podnetné, priateľské a radostné prostredie
 • možnosť starať sa o a vytvárať svoje prostredie – spoznávanie cez pohyb, praktickú „hmatateľnú“ skúsenosť, hravosť
 • podnetný materiál /pomôcky, hry/ pripravený pre každú oblasť
 • učenie vlastným tempom
 • podporovanie „senzitívnych“ fáz dieťaťa
 • veľa podnetov, hier, informácií z oblasti prírody a okolitého sveta (ako funguje…, ako sa vyrába…, ako vzniká…, prečo ihličie neopadáva, prečo má kôň chvost, prečo vidieť cez deň mesiac….
 • veľa pobytu vonku, možnosť naučiť sa pozorovať prírodu, jej zákonitosti, možnosť pracovať v záhradke a pestovať zeleninu, ovocie, bylinky.
 • hry zamerané na spoločenské spolunažívanie
 • ako riešiť konflikt, ako požiadať o pomoc, pozdravy, privítanie a uctenie si návštevy, spoznávanie okolitého sveta
 • pravidelné výlety, exkurzie, kultúrne podujatia
 • zmiešaná veková skupina
 • kvalifikovaní učitelia


Pavlína – majiteľka

Mať škôlku bol môj detský sen. Mojím cieľom je podporovať v škôlke príjemné prostredie a pekné medziľudské vzťahy, aby sa tu učitelia aj všetky deti cítili šťastne a slobodne, aby všetci mali chuť objavovať a učiť sa.

Som mama dvoch deti, ktoré som intuitívne začala vychovávať v súlade s Montessori princípmi.

Medzičasom som absolvovala viacero kurzov a workshopov u Katky Hrabětovej, zameraných na Montessori pedagogiku v prostredí škôlky a jasličiek a tiež na využitie Montessori poznatkov v domácom prostredí. Absolvovala som kurz Montessori cestou pre vek 0 -3 roky, ktorý viedli Dita Dlouhá a Simona Livorová z českej Společnosti Montessori.

Adela – riaditeľka

Vzdelaním ekonóm a dušou Montessori nadšenec.

Mama dvoch úžasných detí, ktoré ma priviedli k Montessori pedagogike a vďaka ktorým môžem robiť to, čo ma baví. Teší ma, že deti v našej škôlke môžu objavovať aký je život krásny a koľkým veciam má zmysel sa venovať.

Absolvovala som Diplomovaný kurz Montessori pedagogiky v predškolskom vzdelávaní pre deti 3-6 rokov v Prahe a rôzne kurzy a workshopy zamerané na Montessori pedagogiku a na výchovu detí.

Sylvia – učiteľka

Svet, v ktorom spolurozhodujú deti je jedným z najkrajších, preto som rada, že pracujem práve v tejto škôlke.

Začínala som pomáhaním kamarátkam, ktoré organizovali každý rok letné stretnutia pre matky s deťmi. Cez túto dobrovoľnícku prácu som sa dostala k občianskemu združeniu, kde som, okrem iného, pokračovala v ďalších aktivitách spojených s deťmi. Vtedy som si uvedomila, že toto je to “moje” miesto. Miesto, kde sa cítim dobre, kde viem pomôcť, že deti mi rozumejú a ja rozumiem im.

Absolvovala som Diplomový kurz Montessori pedagogiky pre využitie v predškolskom vzdelávaní zameraný na vek detí 3-6 rokov, organizovaný českou Společností Montessori v Prahe.

Tatiana – učiteľka

Už na začiatku štúdia na vysokej škole, odbor Liečebná pedagogika na UK v Bratislave, ma zaujala metóda Márie Montessori, v ktorej som našla to, čo ma napĺňa a zaujíma. Snažím sa vidieť každé dieťa ako jedinečnú bytosť so svojimi potrebami, ktoré je potrebné rešpektovať a pomáhať im tak skúmať okolitý svet a zachovať prirodzenú radosť z učenia. Vďaka práci tejto škôlke a absolvovaniu diplomovaného kurzu Montessori cestou 0-3 a rôznych iných Montessori kurzov organizovaných Montessori spoločnosťou v Prahe, sa moja cesta zmenila na úžasnú cestu pozorovania, poznávania a sprevádzania detí.

Erika – učiteľka

Som mama dvoch dcér, vďaka ktorým sa vo mne prebudila kreativita a potreba stále niečo vymýšľať a vyrábať. Milujem šport a volejbal som dlhé roky hrávala závodne. Vyštudovala som Učiteľstvo materských škôl na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave a po niekoľkých rokoch na materskej som sa rozhodla, že svoj iný prístup k deťom potvrdím aj oficiálnym vzdelaním a v roku 2017 som ukončila Národný kurz Montessori pedagogiky v Bratislave.
Čo si môže človek v živote viac priať ako prácu ktorá ho natoľko baví že aj počas ťažkých dní sa každé ráno teší do práce… na ľudí s ktorými pracuje, na prostredie kde trávi tak veľa času a predovšetkým na deti. Fascinuje ma ako deti skúmajú a objavujú veci okolo seba. Uvedomujem si, že okrem lásky či pochopenia, im môžeme dať plnohodnotne strávený čas v pripravenom prostredí.