O nás

Materská škola inšpirovaná výnimočným pedagogickým prístupom

V škôlke je našou snahou vytvárať podnetné prostredie pre deti vo veku od 1,5 do 6 rokov primerane ich potrebám. V škôlke máme dve triedy – prípravku (pre deti od 1,5 do 3 rokov) a škôlku (pre deti od 3 do 6 rokov). Škôlka bola založená v roku 2003 a ponúka kvalitný program založený na princípoch a metodike pedagogiky Marie Montessori.

Naším cieľom sú šťastné deti so zdravou sebadôverou a s láskou k okoliu a druhým ľuďom.

 • pripravené, podnetné, priateľské a radostné prostredie
 • možnosť starať sa o a vytvárať svoje prostredie – spoznávanie cez pohyb, praktickú „hmatateľnú“ skúsenosť, hravosť
 • podnetný materiál /pomôcky, hry/ pripravený pre každú oblasť
 • učenie vlastným tempom
 • podporovanie „senzitívnych“ fáz dieťaťa
 • veľa podnetov, hier, informácií z oblasti prírody a okolitého sveta (ako funguje…, ako sa vyrába…, ako vzniká…, prečo ihličie neopadáva, prečo má kôň chvost, prečo vidieť cez deň mesiac….
 • veľa pobytu vonku, možnosť naučiť sa pozorovať prírodu, jej zákonitosti, možnosž pracovať v záhradke a pestovať zeleninu, ovocie, bylinky.
 • hry zamerané na spoločenské spolunažívanie
 • ako riešiť konflikt, ako požiadať o pomoc, pozdravy, privítanie a uctenie si návštevy, spoznávanie okolitého sveta
 • pravidelné výlety, exkurzie, kultúrne podujatia
 • zmiešaná veková skupina
 • kvalifikovaní učitelia

Pavlína Gálisová – majiteľka

Mať škôlku bol môj detský sen. Mojím cieľom je podporovať v škôlke príjemné prostredie a pekné medziľudské vzťahy, aby sa tu učitelia aj všetky deti cítili šťastne a slobodne, aby všetci mali chuť objavovať a učiť sa.

Som mama dvoch deti, ktoré som intuitívne začala vychovávať v súlade s Montessori princípmi.

Medzičasom som absolvovala viacero kurzov a workshopov u Katky Hrabětovej, zameraných na Montessori pedagogiku v prostredí škôlky a jasličiek a tiež na využitie Montessori poznatkov v domácom prostredí. Absolvovala som kurz Montessori cestou pre vek 0 -3 roky, ktorý viedli Dita Dlouhá a Simona Livorová z českej Společnosti Montessori.

Adela Grausová – riaditeľka

Vzdelaním ekonóm a dušou Montessori nadšenec.

Mama dvoch úžasných detí, ktoré ma priviedli k Montessori pedagogike a vďaka ktorým môžem robiť to, čo ma baví. Teší ma, že deti v našej škôlke môžu objavovať aký je život krásny a koľkým veciam má zmysel sa venovať.

Absolvovala som Diplomovaný kurz Montessori pedagogiky v predškolskom vzdelávaní pre deti 3-6 rokov v Prahe a rôzne kurzy a workshopy zamerané na Montessori pedagogiku a na výchovu detí.

Katarína Hrabětová – metodička a zakladateľka škôlky

Montessori pedagogika mi učarovala po štúdiu špeciálnej pedagogiky na Univerzite v Bratislave svojou jasnosťou, prepojenosťou, hravosťou a svojím vnímaním dieťaťa a života. Priebežne som absolvovala montessori kurz v Bratislave a diplomované kurzy vo Viedni pre deti vo veku 0-3 a 3-6.

Veľkou súčasťou života sa mi stalo 12 rokov budovania Montessori škôlky a jasiel v Bratislave. Rok 2014 ma priviedol na Moravu a pravidelne sa venujem workshopom pre rodičov “Montessori mimi”a mám víziu vybudovať Montessori priestor pre rodičov s deťmi v Uherskom Hradišti.

Jana Kobolková – učiteľka

Teší ma, že som našla svoje miesto v škôlke, v ktorej môžem využiť veselosť a hravosť. Baví ma vymýšľať nové veci a odpovedať na otázky zvedavých detí. A za to, že sa od detí učím veľa nového, sa veru hanbiť nemusím.

Terézia Kubičková – učiteľka

Som súčasťou výborného kolektívu a aj úžasných detí. Každý deň v škôlke je niečim novým a iným. Navzájom sa posúvame v pred a učíme sa niečo nové. Jedným z mojich cieľov v škôlke je viesť deti k pohybu, aby si ho zamilovali a stal sa súčasťou ich každodenného života. Lebo si myslím, že v dnešnej dobe je to veľmi dôležité.

Sylvia Lachkovičová – učiteľka

Začínala som pomáhaním kamarátkam, ktoré organizovali každý rok letné stretnutia pre matky s deťmi. Cez túto dobrovoľnícku prácu som sa dostala k občianskemu združeniu, kde som, okrem iného, pokračovala v ďalších aktivitách spojených s deťmi. Vtedy som si uvedomila, že toto je to “moje” miesto. Miesto, kde sa cítim dobre, kde viem pomôcť, že deti mi rozumejú a ja rozumiem im.

Svet, v ktorom spolurozhodujú deti je jedným z najkrajších, preto som rada, že pracujem práve v tejto škôlke.

Absolvovala som Diplomový kurz Montessori pedagogiky pre využitie v predškolskom vzdelávaní zameraný na vek detí 3-6 rokov, organizovaný českou Společností Montessori v Prahe.

Zdenka Lukyová – učiteľka

Strom musí mať pevné korene, aby mohol rásť do výšky. Teší ma, že môžem sprevádzať deti práve vo veku, keď si budujú pevné korene, pevné sebazáklady.

Je mi blízke motto Marie Montessori: “Pomôz mi, aby som to zvládol sám.” A mňa neustále deti prekvapujú, čo všetko zvládnu. Ďakujem za mojich malých veľkých učiteľov :)

Lenka Szakállosová – učiteľka

Deti ma fascinujú. Baví ma sprevádzať ich pri každodenných radostiach aj starostiach. Objavovať s nimi znova čaro sveta okolo nás.

Deti nám každý deň pripomínajú že sa treba tešiť z maličkostí, že zázraky sa dejú každú chvíľu. Každé slovo je dôležité, každý okamih má svoj význam. Čas strávený s deťmi ma napĺňa nádejou a učí ma žiť tu a teraz.